דף משימה-חפץ סמסטר ב' 2017

מסלול מלא/ מסלול תסריטאות/ הפקה יוזמת

כללי חפץ

 • סדנת "חפץ" בהנחיית סיגלית ליפשיץ תתקיים במהלך סמסטר ב'.
 • אורך הסרט הסופי יהיה עד 3 דקות
 • היציאה לצילומים תחל בסוף השבוע השישי של סמסטר ב'. 
 • כל הפקה תצולם במהלך יום צילום אחד רצוף, לא תהיינה הפקות על חשבון ימי לימוד. 
 • התרגיל יצולם בלוקישן חוץ/פנים בשעות היום בלבד. לא תהיינה השלמות ולא יהיו פיצול ימי הפקה.
התסריטים לתרגיל חפץ ייכתבו על ידי הסטודנטים בשבועות הראשונים של הסדנה או לחלופין ייבחרו על ידי הסטודנטים מתוך אסופת תסריטים שנכתבה בנושא זה על ידי סטודנטים משנה א' במסלול תסריטאות. ניתן לשנות לעבד ולשכתב את התסריטים. מבחר התסריטים יעלה לאתר הקורס של סיגלית ליפשיץ.

להלן הנחיות לשיתוף פעולה בין הבמאי לתסריטאי:

 1. על כל תלמיד שנה א' במסלול המלא לפגוש את כותב התסריט אותו הוא עומד לביים (לפחות פעם אחת) לשיחה על התסריט טרם היציאה לצילומים. על התסריטאי לרשום פגישה זו אצל רכזת מגמת תסריטאות.
 2. על כל תלמיד משנה א' במסלול המלא להזמין את מחבר התסריט להיות נוכח בחזרת שחקנים אחת לפחות לפני היציאה לצילומים וזאת לא יאוחר משבוע ימים טרם מועד החזרה. תלמיד המסלול המלא אינו אחראי במידה ומחבר התסריט לא יופיע לחזרה אליה הוזמן.
 3. על כל תלמיד משנה א' במסלול המלא להזמין את מחבר התסריט להיות נוכח בהקרנת ראף-קאט של תרגיל החפץ ולשמוע את הערותיו. מומלץ לנסות ולתאם את הגעתו של מחבר התסריט לשיעור הסדנה הספציפי בה ידון הפרויקט, המצוי בשלבי עריכה ובכל מקרה טרם הכנת העותק הסופי. באחריותו של מחבר התסריט למצוא מועד אפשרי לתיאום הקרנה זו.

אסיסטנטים בסדנה

 • אנג'ל אריאל, הכט יניב 

עריכה

 • תחילת עריכה של התרגילים הראשונים תחל מהשבוע שביעי ללימודים (מיד לאחר צפייה בחומרי הגלם בשיעור) ותתקיים ע"פ סדר היציאה לצילומים.

נוהלי הפקת תרגיל "חפץ"


 • להסרת ספק, כל סטודנט מחויב בכל אחד מתפקידי המפתח צלם, עורך, מפיק ובמילים אחרות זהו אחד מתנאי הסדנה! לא ייווצר מצב שסטודנט לא צילם סרט או לא ערך סרט – כמו כן הבמאים לא יערכו ויצלמו לעצמם את הסרטים.

 • הצוות יהיה אורגני כולו מתלמידי הקבוצה של הבמאי.

 • כל ערכת ציוד היא יחידה אורגנית ואין בשום מקרה רשות להעביר פרטי ציוד בין הערכות, כל במאי אחראי על ערכת הציוד שלו עד להעברת חתימה לבמאי הבא (ראה נוהל מפורט בטופס השאלת ציוד).

 • המצלמות נמצאות במחסן המרכזי בנפרד מהערכות, על כן הצוות שמצלם בסופ"ש יחתום ביום חמישי בבוקר על ציוד ויהיה נוכח בזיכוי ביום ראשון מהשעה 08:30.
 • הצוות שמצלם בסופ"ש ידאג לקבל הרשאות לכניסה למחסן מהאגף הטכני, בו נמצאות הערכות.
 • לכל ערכה יהיה תא מיוחד לאחסון (במחסן התלמידים). יש לשמור על הסדר בתאים בפרט ובמחסן התלמידים בכלל.
 • העברת ערכת ציוד בין צוותי ההפקה תתבצע בין הבמאים - בעזרת רשימת ציוד ובחתימת שני הבמאים. יש לדווח לאגף הטכני על כל בעיה שהתגלתה בציוד במהלך הצילומים ואין לחתום על ציוד לא תקין – האחריות על שלמות ותקינות הציוד חלה על הבמאי החתום על הערכה.

 • בימי א' בין השעות 08:30 ל 09:45 תתבצע בדיקת שלמות ותקינות הציוד בנוכחות טכנאי מהאגף הטכני. המפיקים ידאגו להחזרתו של הציוד לאחר כל סוף שבוע וכן לביצוע בדיקתו ע"י צוותי הצילום שעבדו עם הציוד. (חשוב שיהיו לפחות שני נציגים מכל קבוצה בזמן בדיקת הציוד כולל הבמאי האחרון שחתום על כל הסט).
 • שימוש אחראי ומקצועי בציוד הצילום הוא חלק מתהליך הלמידה בביה"ס, הציוד יקר ויש להשתמש בו ולאחסנו בהקפדה.
 • כל חריגה מנהלים אלו שתפגע במישרין במהלכן התקין של ההפקות תטופל בחריפות.
 • זיכוי על הציוד של הסדנה יעשה במרוכז ע"י כל הכיתה בתאריך ה 06/07/2017

 • במקרים של נזקים או חוסר בציוד שהתגלו בזמן הזיכוי יבוצע חיוב קבוצתי. הערכת הנזק תבוצע ע"י מנהל האגף טכני והחיוב יבוצע עד תום הסמסטר.

טופס הפקה ובטיחות לפני יציאה לצילומים

ביה"ס מחויב להעביר לכל הפקה את נהלי הבטיחות לפני יציאה להפקות, חתימה על הטופס מהווה עבור ביה"ס אישור שאכן הנהלים הועברו לנציג ההפקה לפני יציאתו להפקה
פרטי הטופס ישמשו את ארכיון ביה"ס, כאשר פרטיו יהיו נגישים לסטודנטים לטובת צפייה ובחירת רפרנסים בעתיד

 • לפני כל יציאה לצילום באחריות ע.במאי או המפיק של התרגיל למלא טופס הפקה מקוון.
 • הטופס מכיל את פרטיהם האישיים של אנשי הצוות.
 • יש לכתוב סינופסיס קצר של הסרט
 • חתימה על נספח הבטיחות היא חובה
 • קישור לטופס
ציוד וערכת צילום

דגשים

 • ההפקות תעשינה בציוד ביה"ס בלבד. אין לשכור ו/או לקבל ללא תשלום ציוד חיצוני לביה"ס. הוצאה והחזרה של הציוד תתקיים בנוכחות המפיק, הצלם , התאורן ואיש הסאונד. 
 • לא תתבצע הוצאת ציוד או החזרתו ללא נוכחות מלאה של אנשי המקצועות הנ"ל.
 • הציוד יזוכה בביה"ס בתום ההפקה ובתאום מול הצוות הטכני. 
 • כל עיכוב בהחזרת הציוד תחויב ההפקה ב 100 ₪ על כל יום איחור. החיוב יעשה ישירות ע"י מרכזת הסטודנטים.

הקצאת ציוד

 • סרטי הלוקיישן יצולמו בפורמט HD, אין להוסיף ו/או לשנות רשימה זו.

חיוב נזקים לציוד

בסיום תהליך החזרת הציוד יבוצעו הערכות הנזק לציוד שחזר פגום או חוסרים של ציוד, ביה"ס אחראי להשלים או לתקן את הציוד בזמן סביר.

ציוד צילום:

סט מצלמה Sony NEX50 כולל מטען ושתי סוללות

 

חצובה DV8 Sachtler

 

כרטיס צילום SD 64 Giga 

תאורה

3 פנסי קוורץ (תפוז) 800w

2 פנסי פייפר 150w

2 פנסי אינקי 300w

1 פנס טוויני 650w

1 סופט 1250w

גריפ

9 חצובות לתאורה, 3 מייפרים, 8 שקי חול, 3 חצובות גריפ כולל זרוע, 1 בלנדה + קומבו סטנד

חשמל

5 כבלים חשמל מאריך

ציוד הפקה

מטף כיבוי אש, ערכת עזרה ראשונה.ציוד לפרה-פרודקשיין וחזרות:

 • לטובת צילומי חזרות שחקנים וסיורי לוקיישן ניתן להוציא מצלמות "פשוטות" או מצלמות סטילס. לא ניתן להוציא מעבר לכך מצלמות שאינם מיועדות לכך.
 • לא ניתן להוציא את מצלמת ההפקה לטובת טסטים לסופי שבוע - ניתן להוציא את המצלמה לטובת טסט טכני בשעות היום (כאשר יש פעילות במחסן) ולהחזירה באותו היום. 

טבלת יציאה להפקות ע"פ קבוצותעריכה


 • העריכה תתבצע ב חדרי AVID Media Composer בהתאם לפניות החדרים.
 • ייבוא חומר הגלם תעשה ל דיסק האישי של כל סטודנט. כמו כן על כל סטודנט לדאוג לגיבוי נוסף של חומר הגלם והפרויקט עליו הוא עובד.
 • חונכות בימוי (סיגלית ליפשיץ) עריכה (ליאורה קצירי) יתקיימו במהלך הסמסטר. מועדים החונכות על ליאורה מופיעים בטבלה המצ"ב. שימו לב - בחונכות עריכה יהיו נוכחים במאי הסרט והעורך.

 • לא יוקרן תרגיל בפני ועדת ההוראה שלא עבר חונכות.

טבלת חונכויות עריכהיעודכן בהמשךספח הכנה לוועדה


 • הקרנה : כל תרגילי חפץ יוקרנו בפני ועדת הוראה בתאריך : 13/07/2017
 • אסיסטנטים יעתיקו יומיים לפני הוועדה את כל הסרטים לדיסק קשיח שיינתן להם ע"י מחלקת הפקה. הנחיות מדויקות על פורמט הסרטים יינתן בנפרד למפיקי הסדנה בסמוך למועד.
 • לוועדה יצורף דף המכיל את סדר הסרטים ע"פ שם הבמאי, צוות, שם הסרט ואורכו.


Comments