דף משימה- דמות סמסטר ב' 2016/17


כללי

סדנת ”דמות” בהנחיית עידית אברהמי תתקיים במהלך סמסטר ב'.

 • אורך התרגיל הדוקומנטרי יהיה עד 10 דקות.

 • הצילומים יחלו חופשת הפסח , כל תרגיל יתבצע במהלך יום צילום ויום השלמות נוסף.


תרגיל "דמות" – כללי

 • החל מהשבוע חמישי יצאו תלמידי הכיתה לצילומי תרגיל ה ”דמות”.

 • סיום צילומים עד השבוע 11 ללימודים

 • הכיתה תשובץ בטבלת יציאה להפקות ע"י מנחת הסדנה ע"פ מוכנות התחקיר שהוגש ובתאום עם משרד ההפקות (טומי המר)

 • לטובת צילום יהיו שתי ערכות צילום לסדנת "דמות" שיעמדו לרשות הכיתה, לקבוצה

 • הצילומים ייערכו במהלך סופי השבוע בלבד ולא על חשבון השיעורים.

 • צוות צילום יכלול במאי צלם ומקליט (שימו לב! חל איסור מוחלט לבמאי לערוך את התרגיל של עצמו)

 • העברת חומרי גלם למחשב תתבצע מיד לאחר הצילום ובמהלך השבוע שלאחר הצילומים. החומרים ייצפו בכיתה ותחל העריכה.

 • במהלך הסמסטר יקבעו ימי חונכות מרוכזים עם מנחה הסדנה וליאורה קצירי.

 • בכל שבוע הכיתה והמנחה ייצפו בתרגילים בשלבי העריכה השונים.

 • ועדת ההוראה של ביה"ס תתכנס ב 19/07 ו 24/07  ותצפה בכל תרגילי הכיתה


טבלת חונכות:

תאריכים  יעודכנו בהמשך הסמסטר.האסיסטנטים של הסדנה:  

 • עומר שטרנברג ושחם יפעת

תרגיל "דמות"- נוהלי הפקה


 • חתימה על מצלמה תתבצע מול המחסן המרכזי ע"י הבמאי של כל תרגיל, שאר הציוד יהיה בערכות ציוד נפרדות בתאי אחסון ייעודיים במחסן של הכתה.(על הצלם והמקליט להיות נוכחים בזמן החתימה ועליהם לבדוק את תקינות הציוד ע"י הפעלתו)

 • כל ערכת ציוד היא יחידה אורגנית ואין בשום מקרה רשות להעביר פרטי ציוד בין ערכות, כל במאי אחראי על ערכת הציוד שלו עד להעברת חתימה לבמאי הבא.

 • לכל ערכה יהיה תא מיוחד לאחסון (במחסן התלמידים) ויש לשמור על הסדר בתאים בפרט ובמחסן התלמידים בכלל.

 • האסיסטנטים של הסדנה ימונו לכל סדנה ע"י ביה"ס ובאחריותם לדאוג לשיבוץ הלוגיסטי וכן ארגון ההועדות הצפייה שיתקיימו בסוף הסדנה. כמו כן האסיסטנטים יהיו החוליה המקשרת בין הכתה למרצה ומשרד ההפקות

 • האסיסטנטים יעבירו בדוא"ל tommy@jsfs.co.il את פרטי כל ההפקות כולל שיבוץ הצוותים. (הצוות יהיה מורכב רק מתלמידי הקבוצה).

 • על כל צוות לבצע הזמנת מצלמה דרך אתר ביה"ס מערכת הזמנת ציוד מצלמה, יש לבצע את ההזמנה לפחות 48 שעות מראש.

 • העברת ציוד בין צוותי ההפקה תתבצע בין הבמאים בעזרת רשימת ציוד ובחתימת שני הבמאים (ע"פ הנוהל של ביה"ס). יש לדווח לאגף הטכני על כל בעיה שהתגלתה בציוד במהלך הצילומים ואין לחתום על ציוד לא תקין – האחריות על שלמות ותקינות הציוד חלה על הבמאי החתום על הערכה.

 • בימי א' בין השעות 08:30 ל 09:45 תתבצע בדיקת שלמות ותקינות הציוד בנוכחות טכנאי מהאגף הטכני. המפיקים ידאגו להחזרתו של הציוד לאחר כל סוף שבוע וכן לביצוע בדיקתו ע"י צוותי הצילום שעבדו עם הציוד. (חשוב שיהיו לפחות שני נציגים מכל קבוצה בזמן בדיקת הציוד כולל הבמאי האחרון שחתום על כל הסט).

 • שימוש אחראי ומקצועי בציוד הצילום הוא חלק מתהליך הלמידה בביה"ס, הציוד יקר ויש להשתמש בו ולאחסנו בהקפדה.

 • כל חריגה מנהלים אלו שתפגע במישרין במהלכן התקין של ההפקות תטופל בחריפות.

 • זיכוי על הציוד של הסדנה יעשה במרוכז ע"י כל הכיתה בשבוע ה 12 של הסמסטר 05/06/2016

 • במקרים של נזקים או חוסר בציוד שהתגלו בזמן הזיכוי יבוצע חיוב קבוצתי.


ערכת הציוד.ציוד צילום:

מצלמה   Sony EX או Panasonic 134


ספק כוח, סוללות


חצובהתאורה

2פנסי Tungsten + חצובת תאורה מתאימה


1 כבל חשמל מאריך


1בלנדה + חצובה מתאימה

קול

1 מיקרופון 416

2 מיק אל-חוטי

Zoom H4

Mixer Sound


Boom


אוזניות


כבל XLR

ציוד חירום

ערכת עזרה ראשונה


תאריכי יציאה לצילומים

יעודכנו בהמשך הסמסטר ע"י מנחת הסדנה


חונכות

1. על כל סטודנט שיצא לצילומים לדגום במידי את החומר ולהעמיד ראף שאורכו לא יעלה על 20 דק'.

2. החונכות שיקבל כל סטודנט תהייה באורך של 45 דק' ותלווה ע"י מנחי הסדנה עידית אברהמי וליאורה קצירי במהלך הסמסטר.

3. החונכויות של ליאורה קצירי יתחילו החל מהשבוע התשיעי של הסמסטר.

4. החונכויות יתקיימו בשלב של אבמבלי מתקדם או ראף קאט. (סטודנטים שיציגו חומרי גלם בלבד במהלך החונכות החונכות תיפסל)


סדר יציאה לצילומים:ריכוז חונכות של ליאורה קצירי:תרגיל "דמות" – עריכה. • דגימת התרגיל תתבצע על הדיסק הנייד של כל סטודנט וסטודנט.
 • העריכה תתבצע בחדרי העריכה המיועדים מיד לאחר הצילומים ועד למועד ההקרנה ישמר הפרויקט על הדיסק הנייד של הסטודנט.
 • לכל תרגיל, ללא יוצא מהכלל, יהיה עורך שאינו בימאי התרגיל.
 • לקראת ועדת הוראה, האסיסטנטים של הסדנה יעתיקו יומיים לפני הוועדה את כל הסרטים לדיסק קשיח שיינתן להם ע"י מחלקת הפקה. הנחיות מדויקות על פורמט הסרטים יינתן בנפרד למפיקי הסדנה בסמוך למועד.
הקרנה: מועד לוועדה מס' 1 17/07/2016   , מועד לוועדה מס'2 18/07/2016


רשימת צוות ופרטים על ההפקה

נספח הכנה לוועדה:

הקרנה:

 • נספח הכנה לוועדה: ההקרנה בוועדות תהייה ע"פ סדר היציאה לצילומים ומוכנות הסרטים.

 • על מפיקי הסדנה לדאוג שכל הסרטים תקינים ונבדקו ע"י הבמאים.

 • במהלך הוועדה יהיו המפיקי הסנה אחראים לניהול ההקרנה.

לוועדה יצורף דף המכיל את סדר הסרטים ע"פ שם הבמאי, צוות, שם הסרט ואורכו.הכנת דפי הערכה לוועדה: הרשימה תהייה שמית ותסודר ע"פ סדר הקרנה. ליד כל שם יהיו לפחות 4 שורות ריקות למילוי הערות.


אנא פעלו בהתאם להוראות ולשיבוצים שלכם במהלך הסמסטר- שינויים במועדי הצילום, נא לתאם דרך המפיקים של הסדנה ודרך מנהל ההפקות.

בשבוע האחרון של הסמסטר תתקיים הקרנה לוועדת הוראה שתצפה בכל התרגילים.


בהצלחהComments