הפעילות שבוצעה לאחרונה באתר

9 ביולי 2017, 4:51 Tommy Hamer יצר את Machsan-final
9 ביולי 2017, 1:28 Tommy Hamer ערך את דף משימה-לסדנת לוקיישן 2016/17
9 ביולי 2017, 1:27 Tommy Hamer ערך את דף משימה-להפקות גמר
9 ביולי 2017, 1:25 Tommy Hamer ערך את דף משימה- סדנת רגש - נארטיבים פתוחים 2017/18
9 ביולי 2017, 1:24 Tommy Hamer ערך את טפסים לתיק הפקה
9 ביולי 2017, 1:14 Tommy Hamer ערך את דף משימה- סדנת רגש - נארטיבים פתוחים 2017/18
9 ביולי 2017, 1:13 Tommy Hamer ערך את דף משימה- סדנת רגש - נארטיבים פתוחים 2017/18
5 ביולי 2017, 6:08 עקיבא טבת ערך את דף משימה- סדנת רגש - נארטיבים פתוחים 2017/18
5 ביולי 2017, 5:41 Tommy Hamer ערך את טפסים לתיק הפקה
19 ביוני 2017, 3:27 Elinor Kowarsky ערך את מיזם חדש - 48 שעות סם
18 ביוני 2017, 6:12 Tommy Hamer ערך את מגמת הפקה יוזמת - גמר שנה ג' - ד'
18 ביוני 2017, 6:12 Tommy Hamer ערך את מגמת הפקה יוזמת - גמר שנה ג' - ד'
18 ביוני 2017, 6:11 Tommy Hamer ערך את מגמת הפקה יוזמת - גמר שנה ג' - ד'
18 ביוני 2017, 6:08 Tommy Hamer ערך את מגמת הפקה יוזמת - גמר שנה ג' - ד'
11 ביוני 2017, 7:26 Tommy Hamer ערך את תבנית לכתיבת קרדיט בסיום הסרט
11 ביוני 2017, 4:05 Tommy Hamer ערך את תבנית לכתיבת קרדיט בסיום הסרט
11 ביוני 2017, 3:13 Tommy Hamer ערך את תבנית לכתיבת קרדיט בסיום הסרט
11 ביוני 2017, 3:12 Tommy Hamer צרף את credit3.png ל-תבנית לכתיבת קרדיט בסיום הסרט
11 ביוני 2017, 3:09 Tommy Hamer ערך את תבנית לכתיבת קרדיט בסיום הסרט
11 ביוני 2017, 3:09 Tommy Hamer צרף את credit2.png ל-תבנית לכתיבת קרדיט בסיום הסרט
7 ביוני 2017, 6:38 Tommy Hamer ערך את דפי הסבר טכניים
7 ביוני 2017, 6:38 Tommy Hamer ערך את תבנית לכתיבת קרדיט בסיום הסרט
29 במאי 2017, 4:27 Tommy Hamer צרף את credit1.png ל-תבנית לכתיבת קרדיט בסיום הסרט
28 במאי 2017, 6:54 Tommy Hamer ערך את הגשת תיק הפקה
21 במאי 2017, 1:06 Tommy Hamer ערך את דף משימה- דמות סמסטר ב' 2016/17