הפעילות שבוצעה לאחרונה באתר

16 באוג׳ 2017, 3:13 Tommy Hamer ערך את טופס סיכום עבודת חונך
3 באוג׳ 2017, 5:16 Tommy Hamer ערך את דף משימה-למיזנסצנה שנה ב' 2017/18
31 ביולי 2017, 6:28 עקיבא טבת ערך את נהלי הגשה לתסריטי גמר
31 ביולי 2017, 6:27 עקיבא טבת ערך את נהלי הגשה לתסריטי גמר
31 ביולי 2017, 2:48 עקיבא טבת ערך את דף משימה-לסדנת לוקיישן 2017/18
30 ביולי 2017, 2:30 Tommy Hamer ערך את דף משימה-למיזנסצנה שנה ב' 2017/18
26 ביולי 2017, 2:24 Tommy Hamer ערך את דף משימה-למיזנסצנה שנה ב' 2017/18
26 ביולי 2017, 2:23 Tommy Hamer ערך את דף משימה-למיזנסצנה שנה ב' 2017/18
26 ביולי 2017, 2:19 Tommy Hamer ערך את דף משימה-למיזנסצנה שנה ב' 2017/18
26 ביולי 2017, 2:07 Tommy Hamer ערך את דף משימה-למיזנסצנה שנה ב' 2017/18
26 ביולי 2017, 0:25 Tommy Hamer ערך את טפסים לתיק הפקה
19 ביולי 2017, 0:09 עקיבא טבת ערך את דף משימה- להפקת סרט תיעודי בסדנת "המקום" בהנחיית מור לושי
9 ביולי 2017, 5:12 Tommy Hamer ערך את הגשת התסריט לוקישן
9 ביולי 2017, 5:09 Tommy Hamer ערך את דף משימה-לסדנת לוקיישן 2016/17
9 ביולי 2017, 5:08 Tommy Hamer ערך את הגשת התסריט לוקישן
9 ביולי 2017, 5:06 Tommy Hamer יצר את script_locations
9 ביולי 2017, 5:05 Tommy Hamer ערך את דף משימה-לסדנת לוקיישן 2016/17
9 ביולי 2017, 5:00 Tommy Hamer ערך את ציוד מחסן לוקישן
9 ביולי 2017, 4:59 Tommy Hamer ערך את ציוד במחסן לוקיישן
9 ביולי 2017, 4:51 Tommy Hamer יצר את Machsan-final
9 ביולי 2017, 1:28 Tommy Hamer ערך את דף משימה-לסדנת לוקיישן 2016/17
9 ביולי 2017, 1:27 Tommy Hamer ערך את דף משימה-להפקות גמר
9 ביולי 2017, 1:25 Tommy Hamer ערך את דף משימה- סדנת רגש - נארטיבים פתוחים 2017/18
9 ביולי 2017, 1:24 Tommy Hamer ערך את טפסים לתיק הפקה
9 ביולי 2017, 1:14 Tommy Hamer ערך את דף משימה- סדנת רגש - נארטיבים פתוחים 2017/18