דף משימה - סדרת רשת הפקה יוזמת 2017


כללי

ביה"ס יוצא לראשונה לכתיבה ולהפקת סדרת רשת.
סדרת הרשת אותה יפתח היא סדרה של פרקים קצרים, אשר מיועדים בראש ובראשונה להפצה בפלטפורמה הרשתית.
הפרקים יחד ייצרו גוף עבודה קוהרנטי, בעל אמירה וכוונה ברורות, אך ניתן יהיה לצפות בהם גם בנפרד.
הפרקים יכולים להיות בסדרה (מתפתחים מאחד לשני) או במקביל (דומים זה לזה ברעיון/בפורמט/בתמה).
עם פיתוח הרעיון הבסיסי, יצטרך הסטודנט להבהיר באיזה אופן אפשר לחלקו לפרקים קצרים, של כמה דקות, מה יאפיין כל פרק - ומה יחבר בין כולם יחד, ועוד.

תהליכי עבודה

סדנת סדרות רשת בהנחיית מאיה להט-קרמן היא שנתית.
תוצרי הסדנה יוכלו להיות מתוסרטים או דוקומנטריים או שילוב בין השניים (אך לא כולל אנימציה).
התוצר הסופי של הסדנה הוא פרק באורך של עד 5 דקות (כולל כותרות) שמיצג את החזון של הסדרה, תוך הגדרת קהל היעד ואמצעי ההפצה והשיווק.
ההפקות תהיינה פשוטות ושפויות.
הסמסטר הראשון יוקדש לפיתוח, כתיבה ופרזנטציה של הסדרה. סמסטר ב' יוקדש לתהליכי הפקה.
צילומי הפרק של הפרויקטים שיבחרו יתקיימו במהלך סמסטר ב'.
צוות ההפקה והיוצרים הנוספים – תלמידי ביה"ס.
הפרויקט יערך סופית עד ה-1.8, ויוקרן לועדת ההוראה של ביה"ס. פרק מצטיין יוקרן בערב גלית רוזן בשנה אח"כ.
מספר ההפקות – לפי איכותן, על בסיס מקוריות ומצוינות.בחירת הפרויקטים

בחירת הפרויקטים שיצאו לצילומים תעשה במסגרת ועדת הוראה שתדון בתסריטים שיוגשו ורמת הפרזנטציה והמוכנות של יזמי הסדרה.
הגשת ההצעות תעשה דרך אתר בית הספר.

נהלי הפקה

לכל הפקה מאושרת יינתן יום צילום אחד (ציוד בהמשך).

חונכויות

תהליך הליווי של הפרויקטים יתבצע על ידי מנחת הסדנה. במקרים מיוחדים יינתן יעוץ נוסף של איש מקצוע ייחודי.

מלגת הפקה

כל פרויקט שיאושר לצילומים יקבל את תמיכת בית הספר על סך 3,000 ₪ ב-2 תשלומים.
תשלום ראשון על סך 1,500 ₪ ינתן לאחר הגשת תיק הפקה מלא כולל רליס שחקנים ומילוי דו"ח הפקה. תשלום שני על סך 1,500 ₪ לאחר השלמת הפרויקט והגשת רליס מוזיקה.

עריכה

העריכה תתבצע ב חדרי AVID Media Composer בהתאם לפניות החדרים.
ייבוא חומר הגלם תעשה ל דיסק האישי של כל סטודנט. כמו כן על כל סטודנט לדאוג לגיבוי נוסף של חומר הגלם והפרויקט עליו הוא עובד.

תיק הפקה

מצ"ב כנספח.
התיק יוגש דרך האתר בלבד (קישור להעלאת תיק הפקה) כאשר יש לסרוק את הטפסים הרלוונטים.
.

נספח 1 – תיק הפקה
רליסים חתומים, טופס בטיחות חתום
שם הפרויקט הכולל שם במאי / מפיק
תסריט
דפי פירוק תסריט (דף לכל סצנה)
שוטינג Story Board 
Breakdown צילומים
דף המשכיות
דף ריכוז לוקיישנים ע"פ תסריט (כולל תאריכי צילום, איש קשר)
דף ריכוז רכבים להפקה (כולל איש קשר לכל רכב, מספר רישוי רכב)
דף ריכוז רשימת ארט (כולל תאריכי צילום ולוקיישנים)
דף קשר שחקנים (שמות כולל שמות משפחה)
דף קשר אנשי צוות
Daily call sheet
דוח סיכום הפקה יומי
רשימת ציוד להפקה (ציוד לסרט גמר) + עותק חתום שינתן במחסן אחרי חתימה על הציוד
תקציבי
אישור על עבודה של בני נוער בהפקות 
אישורים ע"פ הצורך כגון (Release למוזיקאי,Release  לשחקנים, ביטוח, אישורים מהעיריה, משטרה וכו')
.

נספח 2 – ציוד

סדרות הרשת יצולמו בפורמט HD, מצלמה העומדת לרשות ההפקות היא Sony FS7

ציוד

ההפקות תעשינה בציוד ייעודי של ביה"ס.
הוצאה והחזרה של הציוד תתקיים בנוכחות המפיק, הצלם, התאורן ואיש הסאונד. 
הציוד יזוכה בביה"ס בתום ההפקה ובתאום מול הצוות הטכני. 
כל עיכוב בהחזרת הציוד יחויב ההפקה ב 100 ₪ על כל יום איחור. החיוב יעשה ישירות ע"י מרכזת הסטודנטים.

חיוב נזקים לציוד

בסיום תהליך החזרת הציוד יבוצעו הערכות הנזק לציוד שחזר פגום או חוסרים של ציוד, ביה"ס אחראי להשלים או לתקן את הציוד בזמן סביר. 
במקרים בהם פרטי ציוד נשלחים למעבדות חיצוניות או ליבואן וחל עיכוב בניפוק הציוד להפקה הבאה ביה"ס לא ישכור ציוד חיצוני או ישא בעלויות נוספות.
חומרים מתכלים: נורות לפנסים - 25% ישולמו ע"י התלמיד 75% ביה"ס. 
במקרים של נזקים ואבדנים העולים מעל לסכום הפוליסה - הסטודנט או ההפקה האחראית על הנזק שנגרם, יידרשו לשלם את ההשתתפות העצמית לציוד שאבד/ ניזוק למרות שכל הציוד במוטח בכל הסיכונים.

ציוד לפרה-פרודקשיין וחזרות

לטובת צילום חזרות שחקנים וסיורי לוקיישן ניתן להוציא מצלמות "ביתיות" או מצלמות סטילס. לא ניתן להוציא מעבר לכך מצלמות שאינם מיועדות לכך.
לא ניתן להוציא את מצלמת ההפקה לטובת טסטים לסופי שבוע - ניתן להוציא את המצלמה לטובת טסט טכני בשעות היום (כאשר יש פעילות במחסן) ולהחזירה באותו היום. 


Comments