נהלי הגשה לתסריטי גמר


להלן מועדי הגשה ותאריכי הוועדות בבי"ס:
 

 

 
 
 
 
עודכן ע"י  עקיבא טבת בתאריך 31.07.17 

נהלים ולו"ז להגשת סיפורים - סינופסיסים ותסריטים לסרטי גמר

תכנון זמנים כללי להפקת סרטי הגמר מחזור כ"ד

חונכות אישית לפתוח הסיפור הקולנועי לסרט גמר תתקיים במהלך החודשיים ראשונים של סמסטר א'  2017/18 לאחר מכן תנתן חונכות לתסריטים המלאים

 • הגשת סיפורים - סינופסיסים, תהייה ב 2 מועדי ההגשה הראשונים החל מנובמבר 2017
 • מחודש ינואר ועד יוני 2018 יוגשו תסריטים מלאים לפי הנהלים המצורפים
 • הפקות הגמר יצולמו החל מיוני 2018 וימשכו עד לחודש פברואר 2019 
 • עריכה, השלמות, פסקול ומוסיקה (פוסט פרודקשין) מתום הצילומים של כל סרט וסרט  ועד יוני 2019
 • ערב גמר יולי  2019

ההגשה היא מקוונת בפורמט PDF. יש להגיש לפי נוהלי הגשת תסריט לסרט גמר, כמפורט להלן:


 1. דף שער: שם הפרויקט, שם המגיש, דראפט מספר, שם החונך (במידה ויש) ותאריך.
 2. סינופסיס
 3. דף דמויות
 4. תסריט (עד 12 עמודים לא כולל עמוד השער) 
 5. הצהרת כוונות - דבר הבמאי
 6. מצ"ב דף הנחיות ודוגמא להגשת תסריט על פי נהלי קרן הקולנוע הישראלי, יש לכתוב את  התסריט על פי נהלים אלו בלבד

הגשה שלא תעמוד בתנאים הנ"ל לא תוגש לקריאה ללקטורים!Comments